A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Hạ Mỗ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố

về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

để phòng chống dịch Covid-19

Trường mầm non Hạ Mỗ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

 

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

TRƯỜNG MẦM NON HẠ MỖ

                                                   

Số: 31/KH-MNHM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

Hạ Mỗ, ngày 24 tháng 7 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND

thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên dịa bàn Thành phố

để phòng chống dịch COVID-19

 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng; Kế hoạch số 532/GDĐT ngày 24/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bànThành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Trường mầm non Hạ Mỗ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU       

1. Mục đích:

 - Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ  học sinh về công tác phòng chống dịch Covid-19, để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kĩ năng tự phòng ngừa và có ý thức trách nhiệm trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

- Triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tới CB, GV, NV và cha mẹ học sinh.

2. Yêu cầu: 

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường phải là nhiệm vụ cấp bách ưu tiên hàng đầu.

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh phải được tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch bằng nhứng hoạt động thiết thực hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác phòng, chống dịch đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản về công tác phòng chống dịch. Triển khai đến 100% CB, GV, NV tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND Thành phố, của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục, UBND xã về phòng chống dịch Covid-19.

- Yêu cầu toàn thể CB, GV, NV trong thời gian này ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc vưới người ngoài gia đình, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng, các trường hợp khẩn cấp khác và phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung qúa 2 người. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website: https://tokhaiyte.vn hoặc qua các ứng dụng BLUEZONE, VieetNam Health Declaration.

- Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải tự cách ly, đồng thời thông báo ngay tới BGH nhà trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương, cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

- Bình tĩnh, yên tâm tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống chịnh của Thành phố, của Huyện. Không hoang mang, lo lắng thái quá, không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

- Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và thông báo tới cha mẹ học sinh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

2. Công tác phòng chống dịch của nhà trường

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng,chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, thường xuyên báo cáo hàng ngày về Phòng Giáo dục và Đào tạo đầy đủ theo 3 khung giờ 6h00, 12h00, 18h00 và đột xuất trong các trường hợp phát sinh.

- Thiết lập đường dây nóng và công khai số điện thoại trực đường dây nóng, tổ chức trực ban 24/7 cả 03 điểm trường đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống.

- Căn cứ tình hình công việc của nhà trường, BGH bố trí phân công 01 lãnh đạo, 01 giáo viên/nhân viên trực, làm việc tại 03 điểm trường (có lịch kèm theo), còn lại làm việc trực tuyến tại nhà đến khi có văn bản hướng dẫn mới. Khi có nhiệm vụ xử lý công việc đột xuất cần thiết khác theo yêu cầu, cán bộ, giáo viên đến làm việc tại trường và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cần thiết, các cuộc họp cần thiết thì tổ chức họp trực tuyến, không tổ chức tiếp xúc trực tiếp tại nhà trường.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác Y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất của đơn vị để thành lập cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành.

 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường cam kết không để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

- Phối kết hợp với an ninh của địa phương và bảo vệ  đảm bảo an toàn về CSVC của nhà trường trong thời gian giãn cách. Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường  luôn xanh, sạch, đẹp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19, tổ chức triển khai, quán triệt nội dung kế hoạch đến 100% CB, GV, NV nhà trường.

- Chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý về công tác phòng chống dịch của nhà trường.

-Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch và thường xuyên báo cáo về Phòng GDĐT theo 3 khung giờ: 6 giờ 00, 12 giờ 00, 18 giờ 00 qua địa chỉ mail taithieu-dp@hanoiedu.vn. Nếu có vấn đề đột xuất phát sinh, báo cáo trực tiếp lãnh đạo Phòng GDĐT, Chủ tịch UBND xã để kịp thời xử lý. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể CB, GV, NV bố trí trực hằng ngày để xử lý các vấn đề.

- Tổng hợp các đối tượng F0, F1, F2, F3; các đối tượng đi/đến từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với các đối tượng F0, F1, F2, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã theo quy định.

- Tổ chức trực ban 24/7 bảo đảm kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống.

 - Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, sạch, đẹp.

- Sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất của trường để thành lập cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Tuyên truyền, ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

2.  Các Phó hiệu trưởng

- Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19, triển khai nội dung kế hoạch đến 100% CB, GV, NV nhà trường.

- Thực hiện cập nhật thông tin, báo cáo khi được phản ánh của giáo viên, nhân viên, CMHS, xử lý giải quết các công việc, tình huống trong công tác phòng chống dịch khi được ủy quyền.

3. Giáo viên, nhân viên

- Căn cứ kế hoạch của nhà trường, thông báo tới cha mẹ học sinh cập nhật nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh, báo cáo các đối tượng F0, F1, F2, F3; các đối tượng đi/đến từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với các đối tượng F0, F1, F2 về Ban chỉ đạo nhà trường hàng ngày theo quy định.

- Các đồng chí CB, GV, NV gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và thông báo tới cha mẹ học sinh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

4.  Nhân viên y tế

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện, bổ sung thiết bị y tế, thuốc phù hợp, nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Thường trực, báo cáo, cập nhật thông tin kịp thời, phối hợp với y tế xã Hạ Mỗ, BGH nhà trường thực hiện hiệu quả an toàn. Thực hiện báo cáo về Phòng GDĐT theo 3 khung giờ: 6 giờ 00, 12 giờ 00, 18 giờ 00 qua địa chỉ mail taithieu-dp@hanoiedu.vn

5. Nhân viên bảo vệ

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực 24/24 giờ của từng ca, đảm bảo an ninh, an toàn về cơ sở vật chất nhà trường; tuyệt đối không tiếp người lạ đến trường khi chưa có sự nhất trí của BGH.

- Theo dõi, cập nhật đầy đủ thông tin khách đến trường liên hệ công tác theo quy định; báo cáo với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng những vấn đề phát sinh để xử lý kịp thời.

6. Cha mẹ học sinh

- Phối hợp với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

- Thông tin kịp thời với giáo viên chủ nhiệm về con mình đang học tại trường thuộc đối tượng đi về từ vùng dịch, đối tượng F0, F1, F2, thông tin kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm khi trẻ dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

- Phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (nếu có) qua đường dây nóng của nhà trường.

7. Thông tin số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19 của trường mầm non Hạ Mỗ

 Liên hệ tiếp nhận thông tin (trực 24/7): 02433.887.069

(Trường mầm non Hạ Mỗ số 39, đường Ngõ Ngoài, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên dịa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 của trường Mầm non Hạ Mỗ.  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần trao đổi các đồng chí liên hệ với đồng chí Hiệu trưởng nhà trường theo số điện thoại 0388.677.599 để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)

- Các đ/c BC, GV, NV; (để thực hiện)

- Cha mẹ học sinh; (để phối hợp)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Cao Thị Minh

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 14
Tháng trước : 756